Vanlalchhanhima Ralte – Aw Pa Pathian lyrics

Aw Pa Pathian, ka fak a che, fak tlak Pathian I ni si a.
Aw Pa Pathian, ka fak a che, ka lawm a che.
Aw Pa Pathian, ka fak a che, min hmangaih em avangin.
Aw Pa Pathian, ka hlimna ber, ka kulhpui nghet.

Aw Pa Pathian, ka hmangaih che, Isua Krista avangin.
Aw Pa Pathinn, Isua Krista zar ah, Pa I ni e.
Aw Pa Pathian, Isua Krista vangin, lawmthu ka hrilh a che.
Aw Pa Pathian, ka nun atan hian, Isua a tawk e.

Aw Pa Pathian, ka hlimna ber, ka lawmna ber I ni si a.
Aw Pa Pathian, Van Pathian ropui, engkim ti thei.
Aw Pa Pathian, Pa Pathian ropui, I hming zahawm rawh se.
Aw Pa Pathian, chatuan ata, min chhandam tu.

Aw Pa Pathian, khawngaihtu Pathian, tu dang reng an awm lo.
Aw Pa Pathian, roreltu Pathian, dikna a rel tu.
Aw Pa Pathian, I thawkkhum ka ni e, nunna nei tu I ni si a.
Aw Pa Pathian, thaw leh Isuan, ropuina chang se.