Rommel Guevarra – Kay Buti Buti Mo Panginoon lyrics

[Verse]
Kay buti-buti mo, Panginoon
Sa lahat ng oras, sa bawat araw
Ika’y laging tapat kung magmahal
Ang Iyong kaawaan
Ay magpawalang-hanggan

[Koro]
Pinupuri, sinasamba kita
Dakilang Diyos at Panginoon
Tunay ngang Ika’y walang katulad
Tunay ngang Ika’y di nagbabago
Mabuting Diyos
Na sa ami’y nagmamahal

[Ending]
Mabuting Diyos
Na sa ami’y nagmamahal
Mabuting Diyos
Na sa ami’y nagmamahal

Leave a Comment